CONSEED Introduction Video - Norwegian
Steffen Kalbekken (Research Director at CICERO), leader of Work
Package 4 - Field Trials - d
escribes the objectives of the CONSEED project (Norwegian).


Hva skal til for å få konsumenter til å velge produkter som bruker mindre energi?